Spotkajmy się w Katowicach
gdy tylko świat pozwoli