Spotkajmy się w Katowicach
Kwiecień oraz Listopad 2022