Spotkajmy się w Katowicach
27 listopada, Walcownia